تصمیم گرفتیم تا ساختار هفته‌ی گذشته پادکست رانداپ را ادامه دهیم. در قسمت هفتم رانداپ، به جای علی، تارا را کنار امیرحسین و فربد نشاندیم تا از برنامه‌های عید برای‌مان بگوید. امیرحسین هم مثل همیشه ژاپن را رها نکرده و ادامه‌ی بحث هفته‌ی گذشته را پیش گرفته است.

از شما دعوت می‌کنیم تا این قسمت از پادکست هفتگی رانداپ را بشنوید؛ قسمتی که ممکن است آخرین رانداپ سال جاری باشد.

اگر برنامه را گوش می‌کنید، حتما از نظرات خود برای ما بگویید تا برنامه را بهتر کنیم.

Categories: رانداپ

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *