اولین پادکست سال ۹۸ برنامه رانداپ، به موضوع‌های هفته‌ی اخیر حوزه‌ی تکنولوژی، ادبیات و بازی می‌پردازد.

در این قسمت رانداپ به معرفی گوشی جدید پیکسل، معرفی کتاب تونل و صحبت از بازی‌های مورتال کامبت ۱۱ و دیز گان پرداخته‌ایم.

از شما دعوت می‌کنیم این قسمت از پادکست رانداپ را گوش کنید

Categories: رانداپ

1 Comment

Shaqayeq · May 11, 2019 at 11:30 am

👍🏾👍🏾👌🏽

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *