در سری برنامه‌های «نیمه شب با رادیوپل» که پنجشنبه شب هر هفته پخش خواهد شد قصد داریم از هیاهوی جهان اطراف‌ دور بشویم و دقایقی موسیقی خوب گوش کنیم

 .هر هفته بسته به حس و حال و فضا پادکست متفاوتی خواهیم داشت. این هفته به آثار «سم اسمیت» ، خواننده و آهنگ ساز جوان پرداخته‌ایم


1 Comment

ehsan · June 5, 2019 at 3:19 pm

موسیقی اولی یلی خوبه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *