در قسمت این هفته‌ی رانداپ، پس از مدتی وقفه، به نوت ۱۰ نگاهی اجمالی داشته‌ایم. سینما و بازی هم بخشی از رانداپ این هفته هستند

Categories: رانداپ

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *