نیمه شب با رادیوپل قسمت 20 – هوزیر

در سری برنامه‌های «نیمه شب با رادیوپل» که پنجشنبه شب هر هفته پخش خواهد شد قصد داریم از هیاهوی جهان اطراف‌ دور بشویم و دقایقی موسیقی خوب گوش کنیم هر هفته بسته به حس و حال و فضا پادکست متفاوتی خواهیم داشت. این هفته به آثار هوزیر پرداخته‌ایم

نیمه شب با رادیوپل | قسمت۱۹ گروه بیتلز

  در سری برنامه‌های «نیمه شب با رادیوپل» که پنجشنبه شب هر هفته پخش خواهد شد قصد داریم از هیاهوی جهان اطراف‌ دور بشویم و دقایقی موسیقی خوب گوش کنیم هر هفته بسته به حس و حال و فضا پادکست متفاوتی خواهیم داشت. این هفته به آثار گروه بیتلز پرداخته‌ایم

نیمه شب با رادیوپل | قسمت ۱۸- مارک نافلر

  در سری برنامه‌های «نیمه شب با رادیوپل» که پنجشنبه شب هر هفته پخش خواهد شد قصد داریم از هیاهوی جهان اطراف‌ دور بشویم و دقایقی موسیقی خوب گوش کنیم هر هفته بسته به حس و حال و فضا پادکست متفاوتی خواهیم داشت. این هفته به آثار مارک نافلر پرداخته‌ایم

نیمه شب با رادیوپل | قسمت ۱۷ مایکل جکسون

  در سری برنامه‌های «نیمه شب با رادیوپل» که پنجشنبه شب هر هفته پخش خواهد شد قصد داریم از هیاهوی جهان اطراف‌ دور بشویم و دقایقی موسیقی خوب گوش کنیم هر هفته بسته به حس و حال و فضا پادکست متفاوتی خواهیم داشت. این هفته به آثار مایکل جکسون پرداخته‌ایم

نیمه شب با رادیوپل | قسمت ۱۶ ریدیوهد

  در سری برنامه‌های «نیمه شب با رادیوپل» که پنجشنبه شب هر هفته پخش خواهد شد قصد داریم از هیاهوی جهان اطراف‌ دور بشویم و دقایقی موسیقی خوب گوش کنیم هر هفته بسته به حس و حال و فضا پادکست متفاوتی خواهیم داشت. این هفته به آثار گروه «ردیوهد» پرداخته‌ایم

ColdPlay | نیمه شب با رادیوپل

در سری برنامه‌های «نیمه شب با رادیوپل» که پنجشنبه شب هر هفته پخش خواهد شد قصد داریم از هیاهوی جهان اطراف‌ دور بشویم و دقایقی موسیقی خوب گوش کنیم هر هفته بسته به حس و حال و فضا پادکست متفاوتی خواهیم داشت. این هفته به آثار گروه «کلدپلی» پرداخته‌ایم

The Weeknd | نیمه شب با رادیوپل

در سری برنامه‌های «نیمه شب با رادیوپل» که پنجشنبه شب هر هفته پخش خواهد شد قصد داریم از هیاهوی جهان اطراف‌ دور بشویم و دقایقی موسیقی خوب گوش کنیم  .هر هفته بسته به حس و حال و فضا پادکست متفاوتی خواهیم داشت. این هفته به آثار « ویکند »، خواننده Read more…

نیمه شب با رادیوپل | سم اسمیت

  در سری برنامه‌های «نیمه شب با رادیوپل» که پنجشنبه شب هر هفته پخش خواهد شد قصد داریم از هیاهوی جهان اطراف‌ دور بشویم و دقایقی موسیقی خوب گوش کنیم  .هر هفته بسته به حس و حال و فضا پادکست متفاوتی خواهیم داشت. این هفته به آثار «سم اسمیت» ، Read more…

نیمه شب با رادیوپل | اریک کلپتون

  در سری برنامه‌های «نیمه شب با رادیوپل» که پنجشنبه شب هر هفته پخش خواهد شد قصد داریم از هیاهوی جهان اطراف‌ دور بشویم و دقایقی موسیقی خوب گوش کنیم. هر هفته بسته به حس و حال و فضا پادکست متفاوتی خواهیم داشت. این هفته به آثار «اریک کلپتون»، نوازنده Read more…

نیمه شب با رادیوپل | برگزیده ی آثار دیوید گیلمور

در سری برنامه‌های «نیمه شب با رادیوپل» که پنجشنبه شب هر هفته پخش خواهد شد قصد داریم از هیاهوی جهان اطراف‌ دور بشویم و دقایقی موسیقی خوب گوش کنیم.   و آثار او پرداخته ایم ( David Gilmour )هر هفته بسته به حس و حال و فضا پادکست متفاوتی خواهیم Read more…